Een open brief van een alcoholist (aan zijn gezin)

  • Ik ben een alcoholist. Ik heb jullie hulp nodig. Lees mij niet de les, maak mij geen verwijten en geef mij geen uitbranders. Je zou niet kwaad op me zijn als ik kanker of suikerziekte had. Alcoholisme is ook een ziekte.
  • Gooi mijn drank niet weg, dat is zinloos want het lukt me altijd om weer nieuwe te krijgen.
  • Laat je door mij niet kwaad maken. Als je mij aanvalt met woorden of daden, is dat voor mij enkel maar een bevestiging van de slechte indruk die ik van mezelf heb. Ik heb al zo’n hekel aan mezelf.
  • Laat je, door liefde en bezorgdheid, niet verleiden dingen voor me te doen, die ik zelf behoor op te knappen. Als jullie mijn verantwoordelijkheden op je nemen, ontnemen jullie mij definitief de kans om die zelf te dragen. Mijn schuldgevoel wordt dan groter en jullie komen vol wrok te zitten.
  • Hecht geen waarde aan mijn beloften. Ik beloof van alles om onder de gevolgen van mijn daden uit te komen. Door de aard van mijn ziekte kan ik mijn beloften niet houden, ook al zijn ze op het moment eerlijk gemeend.
  • Uit geen loze dreigementen. Blijf bij een eenmaal genomen besluit.
  • Geloof niet alles wat ik vertel: het zou een leugen kunnen zijn. Het ontkennen van de werkelijkheid is een symptoom van mijn ziekte. Bovendien ben ik geneigd het respect te verliezen voor mensen die ik al te gemakkelijk om de tuin kan leiden.
  • Laat niet toe dat ik misbruik van jullie maak, of jullie op één of andere manier uitbuit. Liefde kan niet lang bestaan zonder rechtvaardigheid.
  • Neem me niet in bescherming en probeer me op geen enkele wijze te behoeden voor de gevolgen van mijn drinken. Vertel geen leugens voor me, betaal mijn rekeningen niet, neem mijn verplichtingen niet op je. Door dit wel te doen, zouden jullie juist die crisis kunnen afwenden of afzwakken die nodig is om me er toe te brengen hulp te gaan zoeken. Zolang jullie een automatische vluchtweg bieden uit de gevolgen van mijn drinken, kan ik doorgaan met het ontkennen van mijn drankprobleem.
  • Boven alles, LEER zoveel mogelijk over het alcoholisme en jullie rol in verhouding tot mij. Bezoek open AA bijeenkomsten, als dat kan. Ga regelmatig naar Al-Anon bijeenkomsten, lees literatuur en houd contact met Al-Anon leden. Dat zijn de mensen die je kunnen helpen de situatie duidelijk te overzien.

Ik houd van jullie

Jullie alcoholist

Uit de folder: Drie meningen over Al-Anon