Als je een alcoholist wilt helpen moet je met jezelf beginnen. Leer alles over alcoholisme. Breng die kennis in praktijk en niet alleen onder woorden. Dat zal veel meer uitwerking blijken te hebben dan al het andere dat je probeert of geprobeerd hebt te doen voor de alcoholist.

Kort samenvattend kunnen we deze vuistregels opstellen:

 • Leer alle feiten en breng ze in je eigen leven in praktijk. Begin niet met de alcoholist.
 • Bezoek bijeenkomsten van Al-Anon en open AA bijeenkomsten en wend je, als dat nodig is tot professionele hulp.
 • Onthoud dat je zelf emotioneel betrokken bent. Door je eigen houding tegenover en je eigen aanpak van het probleem te veranderen, kun je het herstel bespoedigen.
 • Moedig alle initiatieven van de alcoholist in de goede richting aan en help ze te realiseren.
 • Leer dat liefde niet kan bestaan zonder medeleven, discipline en rechtvaardigheid en dat liefde geven of aannemen zonder deze elementen neerkomt op het uiteindelijk kapot maken van de liefde

Het is vaak eenvoudiger te begrijpen waarom je tekort schiet, dan in te zien waarom je misschien zult slagen in de aanpak van het alcoholisme. Het volgende lijstje is niet compleet maar het is een begin.

 • Berisp de alcoholist niet, moraliseer niet, scheld niet, beschuldig niet, bedreig niet, smeek niet, bekvecht niet, gooi geen drank weg, verlies je geduld niet en sta niet in voor de gevolgen van zijn/haar drinken. Je voelt je dan misschien beter, maar de toestand verergert.
 • Word niet kwaad, want dan maak je jezelf kapot en daarmee de mogelijkheid om te helpen.
 • Laat je door je angst niet verleiden dingen te doen die de alcoholist zelf moet opknappen.
 • Aanvaard geen beloften, want dat is alleen maar een manier om pijn uit te stellen. Verander ook niet wat je hebt afgesproken. Als iets is afgesproken, houd je er dan aan.
 • Geloof niet alles wat de alcoholist je vertelt, het kan een leugen zijn.
 • Laat je door de alcoholist niet uitbuiten of misbruiken, want op die manier doe je mee met zijn spelletje: verantwoordelijkheden uit de weg gaan.
 • Blijf onder ogen zien dat alcoholisme een steeds erger wordende ziekte is, die in ernst toeneemt als het drinken voortduurt.

Uit “Wat kan de familie van een alcoholist doen?”