5 jaar geleden, toen ik voor het eerst de kamers van Alateen binnenstapte, ontbrak het me in mijn leven het meest aan vertrouwen. Ik had geen vertrouwen in mijn ouders, de mensen om mij heen en al helemaal niet in mijzelf. Maar tijdens deze eerste ontmoeting zag ik vertrouwen ontstaan. De jongeren vertelden openlijk hun verhalen aan elkaar. Zij vertrouwden er blindelings op dat ze niet uitgelachen zouden worden om wat ze vertelden of dat er over geroddeld zou worden. Dat verraste me. Het leerde mij om vertrouwen te krijgen, eerst in de groep als geheel en daarna in iedereen persoonlijk. Ik heb nog steeds problemen met vertrouwen. Maar als ik aan mijn programma werk en dag aan dag leef, leer ik om vertrouwen te steken in mensen die dat het meest verdienen. Ook heb ik geleerd om mezelf te vertrouwen.

Asia